تبلیغات
بسته آموزشی مشاغل درآمدزا در منزل •● اس ام اس و جوک باحال ●•

گفتگوی دو دختر پای تلفن:

سلام عشقم ، قربونت برم. چطوری عسل؟ ....
فدات شم....گنجشک کوچولوی خودمی.... باشه منتظرم...
می بینمت خوشگم.. می بوسمت... بوس بوس بوس

......گفتگوی دو پسر پای تلفن:
بنال.... بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ ..
د گمشو راه بیفت دیگه... ....گ .... ر.... .(بقیه کلمات سانسور شد )•● ادامه مطلب ●•