تبلیغات
بسته آموزشی مشاغل درآمدزا در منزل •● اس ام اس و جوک باحال ●•

پـــــــــــــَ نـــــــــــَ پـــــــــــــَ جدید (مهرماه)به خونه زنگ زدم داداشم برداشته میگم بابا هست ؟ میگه : آره کاریش داری ؟
پَ نَ پَ میخواستم ببینم حاضره ، جلو اسمش تیک بزنم !!!
.
.
.
سوار تاکسی شدم رسیدیم سر خیابون گفتم مرسی آقا می گه پیاده می شین؟ می گم نه پـَـَـ خواستم بین مسیر یه تشکر ناغافلی کرده باشم جو از سنگینی درآد
.
.
.
تو این گرما که سگ تب میکنه رفتم سوپر مارکت میگم یه ایستک بدید یارو میگه خنک باشه? پـَـَـ نــه پـَـَــــ گرم بده میریزم تو نعلبکی خنک بشه!
.
.
.
به استاد میگم لطفا کمکم کنید دارم مشروط میشم.میگه نمره میخوای؟ گفتم پـــــ نه پــــــ... نظر شما رو در مورد مقدار و جنس خاکی که باید بریزم تو سرم میخوام!
.
.
.
 یارو اومده می بینه همکارم توی اتاق نیست باز می پرسه خانم فلانی نیست؟ پـــ نه پـــ هستن. افتادن پشت اون کمد. با خط کش بزن در بیاد
.
.
.
تو اداره پشت میز کارم نشستم،ارباب رجوع اومده میگه کارمند اینجایین؟گفتم پ نه پ رئیس سازمان هوا فضای ناسام اومدم فقط کار تورو راه بندازم!!!!!
.
.
.
رفتم پیژامه از کمد برداشتم پوشیدم بابام میگه از تو کمد برداشتی؟ پـــــ نه پـــــــ گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم
.
.
.
تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن.مامان اومده میگه چیزی شکوندی؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ شیشه ی نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین
.
.
.
رفتم بالای برج میخواستم خودمو بندازم پایین یارو میگه میخوای خودکشی کنی؟ میگم پــــ نه پــــــ اومدم ببینم سرعت صفر تا صدم از این بالا تا پایین چقدر میشه، بجای پروژه بدم دانشگاه.
.
.
.
سوار تاکسی شدم. یارو صدای ضبطشو تا ته زیاد کرده بود. میگم میشه صدای ضبطتونو کم کنید؟ میگه اذییتتون میکنه؟! پـــــــ نه پــــــــ گفتم کم کنی این یه تیکشو من بخونم ببینی صدای کدوممون بهتره!!!!
.
.
.
داریم 10 نفری بازی شبکه ای میکنیم اومده میگه جدی حال میده؟ میگم پــ نه پــ اسکولیم! عذاب داره اما میخوایم تهذیب نفس کنیم!
.
.
.

رفتیم بلیته کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ زیارتیه میخوام برم امامزاده سید ریچارد

.
.
.
سر جلسه امتحان کتاب باز کرده بودم، مراقب میگ تقلب می کنی ؟! پَــ نَــ پَــ دارم نگاه می کنم اگه مطابقت نداره اطلاع بدم کتابو دوباره چاپ کنن
.
.
.
حسینی بای دست پسره رو گرفته میگه با یاد چی میری کنکور بدی؟پسره میگه با یاد خدا.....پـَـَـ نــه پـَـَــــ بگه به یاد دوست دخترم میرم سر جلسه
مگس کش دستمه.

مامانم میگه میخوای مگسا رو بکشی؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ میخوام رهبری ارکسترشون رو بکنم سمفونی بتهوون بزنن

رفتم دکتر میگم:دو روزه بدنم خیلی درد میکنه!
بعد از 10 دقیقه معاینه میگه: میخوای واست دارو بنویسم؟!
گفتم پَـــ نَ پَـــ میخوای واسم دعا کن تا خوب بشم!!!!


سوار تاکسیم میگم آقا نگه دارید
میگه پیاده میشی؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ میخوام باد لاستیکا رو چک کنم...!!


رفتم صندلی بخرم واسه کامپیوتر
یارو گفت : راحت باشه؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ خار داشته باشه..

طوطی گرفتم
فامیلمون اومده میگه طوطیه؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ یا کریمه یه کم با فتوشاپ تغییرش دادم


داشتم تلویزیون میدیدم
بعد مادر بزرگم اومده کانال رو عوض کرده بعدش به من میگه داشتی میدیدی؟؟؟!!!
گفتم پَـــ نَ پَـــ داشتم گرمش میکردم تا شما بیای ببینی!!!!!

رفتم واسه استخدام,
یارو میگه اومدی واسه استخدام؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ اومدم ببینم کی استخدام می شه ازش شیرینی بگیرم!

میگم بابا... تصمیم رو گرفتم... می خوام زن بگیرم...
میگه میشناسیش؟ میگم آره..
میگه مجرده؟

گفتم پَـــ نَ پَـــ منتظرم شوهرش رضایت نامشو امضا کنه بریم خواستگاری

دستمو بلند کردم از استاد سوال کنم .

میگه شما سوال داری؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ خواستم خطوط کف دستمو بهت نشون بدم فالمو بگیری ...


میگم آقا شهید همّت کجاس؟
میگه بزرگراه شهید همّت؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ میخواستم خودشو پیدا کنم یه خانوادهای رو از نگرانی در بیارم!!!


به استاد میگم لطفا كمكم كنید دارم مشروط میشم
میگه نمره میخوای
گفتم پَـــ نَ پَـــ نظر شما رو در مورد مقدار و جنس خاكی كه باید بریزم تو سرم میخوام!

با دوستم سه ساعت تو صف نونوایی وایساده بودیم صف 40 متری نوبتم شده
یارو میگه نون می خوای ؟

پَـــ نَ پَـــ تا الان قطار بازی می کردیم واگن آخرم بودیم

دارم از گرما میمیرم ، خودمو مثله چی دارم باد میزنم ،
بابام میاد میگه چیه ؟ گرمته ؟؟؟؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ دارم حداکثر سرعت چرخش مچم رو امتحان میکنم

دم دستشویی عمومی واستادم تا نفر قبلی بیاد بیرون ،
اومده بیرون ،میبینه دارم پیچ و تاب میخورم میگه دستشویی داری؟؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ دارم با صدای موزیکی که نواختی تمرین رقص عربی میکنم!


زنگ زدم 115،
میگه آمبولانس میخواین قربان؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ یه پلیس 110 میخوام, بقیش هم آدامس بدین!

به مامانم میگم من میرم کارواش،
میگه ماشینم میبری؟
گفتم پَـــ نَ پَـــ دارم میرم اونجا دوش بگیرم

یارو اومده میبینه همكارم توی اتاق نیست
باز میپرسه خانم فلانی نیست؟پَـــ
گفتم پَـــ نَ پَـــ هستن. افتادن پشت اون كمد. با خطكش بزن دربیا


.
.
.
داداشم گفت چرا بال بال میزنی؟چیزی پرید تو گلوت؟گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ دارم خودم رو آماده پروار میکنم
.
.
.
رفتم دم مغازه به یارو میگم قرص پشه داری؟ میگه واسه کشتنش میخوای؟میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ برا سردردش میخوام!!!
.
.

.


دختره میگه اگه من برم خارج تو با یه دختر دیگه ای دوست میشی؟ میگم پ نه پمیرم تو اتاقم خودمو حبس می کنم رو دیوارشم می نویسم: شاید این جمعه بیاید...شاید!

.
.
.
با دوستم رفتیم دکتر واسه عمل بینیش دکتر میگه میخوای بینیتو کوچیک کنی؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدیم بکوبیمش 3 طبقه بسازی!!!
.
.
.
به بابام میگم تلویزیونو بزن کانال دو ... میگه روشنش کنم ؟پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو ... من هُل میدم روشن شه ...
.
.

.


          گفتم غم تو دارم..گفتا غمت سر آید... گفتم نه پ می خوای یه عمری غم تو رو داشته باشم...

.
.
.
طوطی گرفتم فامیلمون اومده میگه اااااااااااااااااااااااا طوطیه؟ پـــ نــه پــــــ یا کریمه یه کم با فتوشاپ تغییرش دادم!
.
.
.

آهنگ اندی تو ماشین گذاشتیم یکی میگه اندیه ؟ پــــــَ نه پــــــَ داریوشه، داره خودشه لوس میکنه بخندیم
.
.
.
دارم تو خونه رو تردمیل میدوم ، بابام اومده میگه داری میدویی لاغر کنی ؟
پَ نَ پَ کلاسم دیر شده عجله دارم !!!
.
.
جلو خواهرم سوسکه رو با دمپایی لهش کردم ، دل و رودش پخش شده روی زمین ، خواهرم میگه مرده الان ؟
پَ نَ پَ این ترمیناتوره الان خودش رو جمع میکنه دوباره راه میافته
.
.
مادر دانش آموزِ اومده مدرسه ، معلم بهش میگه با بچتون ریاضی تمرین کنین !
میگه تو خونه پَ نَ پَ تو زمین های خاکی !!! اکثر قهرمانا از زمین های خاکی شروع کردن !!!
.
.
میگم چقدر گرمه ، کولرتون سالمه ؟ میگه آره ، روشن کنم ؟
پَ نَ پَ حالشو پرسیدم ، همین که خوبه کافیه !!!
.
.
ماشینو بردم کارواش یارو میگه میخوای بشوری ؟
پَ نَ پَ آوردم فقط اتو کنم !
.
.
سر جلسه امتحان به جلوییم می گم برسونیا !!! میگه چی ؟ تقلب ؟
پَ نَ پَ تنفس دهان به دهان
.
.
شمع های ماشینم سوخته ، رفتم تعمیرگاه میپرسه عوضشون کنم ؟
پَ نَ پَ فوتشون کن تا صد سال زنده باشی
.
.
از ساق پا تا محدوده ۱۸ قدمو گچ گرفتم ، دوستم اومد خونمون عیادت ، میپرسه شکسته ؟
میگم پَ نَ پَ رفیقم اورتوپده ، یه تعارف زد منم تو رودرواسی موندم
.
.
میگم مکانیک سیالات ۹ شدم ، میگه : یعنی افتادی ؟؟؟
پَ نَ پَ استاد گفت دست و بالم تنگه ۹رو بگیر حالا ، بقیه شم سر ماه میدم !!!
.
.
رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم ، یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی ؟
پَ نَ پَ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم !!!
.
.
رفتم درمونگاه ، منشیه میگه : مریض شمایید ؟
پَ نَ پَ من میکروبم ، اومدم خودمو معرفی کن !
.
.
به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد ؟؟؟ میگه از شوهرش ؟؟؟
پَ نَ پَ چسبیده بود کف ماهی تابه ، کفگیر زدم جدا شد !!!
.
.
واسه استخدام رفتم یه شرکتی ، خانومه میگه : شما برای آگهی استخدام اومدین ؟
گفتم پَ نَ پَ اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین !!
.
.
یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید ، تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره !!!
پَ نَ پَ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه !
.
.


•● ادامه مطلب ●•