تبلیغات
بسته آموزشی مشاغل درآمدزا در منزل •● اس ام اس و جوک باحال ●•

نوشته های خودمونی امضا دار ! (طنز)


حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است !

(امضا:ذیحق)

شاهنامه آخرش “ه” است!

(امضا:حاج ابوالقاسم)

برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند روی دستهایم راه می روم!

(امضا: ژیمناستیک کار)

من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم!

( امضا:باد پاییز)

پله های ترقی برای بعضی ها سُر است!

(امضا: نظافتچی پله های اداره)

افراد نمک نشناس شوربخت می شوند !

(امضا: نمکی محل)

ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم !

(امضا: یک شرکت هواپیمایی)

محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید !

(امضا:اتوبان)

لطفا پس از حذف یارانه لبنیات شیربهای ما را بدون یارانه حساب کنید !

(امضا: دختران دم بخت)

بقیه تو ادامه مطلب:


دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان !

(امضا: میکروب خروسک)

آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست !

(امضا:اژدهای هفت سر)

انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است !

(امضا:پیاز)

لطفا روی سگتان را بالا نیاورید !

(امضا:یک آدم گربه صفت)

در بیمارستان ها تنها ما هوایتان را خواهیم داشت !

(امضا: یک کپسول اکسیژن)

اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندید !

(امضا:اعضای گروه فشار)

پیشرفت علم پزشکی کار . بازار ما را کساد کرده است!

(امضا:حضرت عزراییل)

ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم !

(امضا : جمعی از سیارات منظومه شمسی)

من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم !

(امضا : گربه محله)

صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست!

(امضا:مرده شور بهشت زهرا)

قول می دهم شما را رو سفید کنم.

(امضا:گچکار سر گذر)

لطفا نان ما را آجر کنید.

(امضا : بساز و بفروش های شهر)

دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است .

(امضا : دانشمندان نژاد پرست)

سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد

(امضا : چاه دستشویی)

اهدای خون، اهدای زندگی است

(امضا : انجمن خون آشامان )

در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه !

(امضا : جمعی از اتوموبیل ها)


•● ادامه مطلب ●•
دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان ! (امضا: میکروب خروسک) آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست ! (امضا:اژدهای هفت سر) انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است ! (امضا:پیاز) لطفا روی سگتان را بالا نیاورید ! (امضا:یک آدم گربه صفت) در بیمارستان ها تنها ما هوایتان را خواهیم داشت ! (امضا: یک کپسول اکسیژن) اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندید ! (امضا:اعضای گروه فشار) پیشرفت علم پزشکی کار . بازار ما را کساد کرده است! (امضا:حضرت عزراییل) ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم ! (امضا : جمعی از سیارات منظومه شمسی) من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم ! (امضا : گربه محله) صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست! (امضا:مرده شور بهشت زهرا) قول می دهم شما را رو سفید کنم. (امضا:گچکار سر گذر) لطفا نان ما را آجر کنید. (امضا : بساز و بفروش های شهر) دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است . (امضا : دانشمندان نژاد پرست) سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد (امضا : چاه دستشویی) اهدای خوناهدای زندگی است (امضا : انجمن خون آشامان ) در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه ! (امضا : جمعی از اتوموبیل ها)